دوره ها و کارگاه ها

اخبارو اطلاعیه ها

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه «پروپوزال نویسی» در تاریخ 8 دی ماه 1400 توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ISI از نگارش تا چاپ

کارگاه مقاله نویسی ISI از نگارش تا چاپ در تاریخ 2 دی 1400 توسط واحد آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه الکتروشیمی در کنترل کیفیت مواد غذایی

کارگاه الکتروشیمی در کنترل کیفیت مواد غذایی در تاریخ 25 آذر 1400 توسط واحد آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه مهارت های سواد اطلاعاتی و پژوهشی

کارگاه «مهارت های سواد اطلاعاتی و پژوهشی» در تاریخ 24 آذر 1400 با همکاری واحد کتابخانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

کارگاه دانش افزایی استادان

برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان «کارگاه علمی و عملی خودآگاهی: پیش نیاز موفقیت آموزشی و پژوهشی»

کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان «کارگاه علمی و عملی خودآگاهی: پیش نیاز موفقیت آموزشی و پژوهشی» درتاریخ 22 مهر ماه 1400 از سوي گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه برگزار گرديد.

اخبار عمومی

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه با موضوع «مالكيت فكري و مصاديق آن»

نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه با موضوع «مالكيت فكري و مصاديق آن» درتاریخ 26 آذر ماه 1399 از سوي گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه برگزار گرديد.