پایان یافت
21 الی 22
آخرین مهلت ثبت نام : پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1401
هزینه ثبت نام : 1,800,000 ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان : 1,200,000 ریال
آموزش پایه مکالمه زبان عربی

آموزش پایه مکالمه زبان عربی

در این دوره آموزشی کتاب "العربیه بین یدیک" تدریس خواهدشد و به شرکت کنندگان مکالمه، خواندن، مهارتهای نوشتاری و گرامر زبان عربی در سطح پایه آموزش داده خواهد شد.