آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو
5,000,000 ریال

آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
کارگاه آشنایی با اصول و روش کار با دستگاه PCR
3,000,000 ریال

کارگاه آشنایی با اصول و روش کار با دستگاه PCR

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
استخراج، جداسازی و شناسایی متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی
3,000,000 ریال

استخراج، جداسازی و شناسایی متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
اصول تولید و فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی (کرم و لوسیون)
4,000,000 ریال

اصول تولید و فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی (کرم و لوسیون)

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
کارگاه آموزشی سنتز نانوذرات و خصوصیت¬یابی آنها
3,000,000 ریال

کارگاه آموزشی سنتز نانوذرات و خصوصیت¬یابی آنها

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
یادگیری ماشین و کاربردهای آن
8,000,000 ریال

یادگیری ماشین و کاربردهای آن

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آموزش ابرخازن
3,000,000 ریال

آموزش ابرخازن

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آموزش کار با حیوانات  آزمایشگاهی
5,000,000 ریال

آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آموزش نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی مندلی (Mendeley)
2,000,000 ریال

آموزش نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی مندلی (Mendeley)

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
10:30
    1