پایان یافت
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آخرین مهلت ثبت نام : شنبه, 28 مرداد 1402
هزینه ثبت نام : 3,000,000 ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان : 2,000,000 ریال
استخراج، جداسازی و شناسایی متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی

استخراج، جداسازی و شناسایی متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی