پایان یافت
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آخرین مهلت ثبت نام : یکشنبه, 12 شهریور 1402
هزینه ثبت نام : 3,000,000 ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان : 2,000,000 ریال
کارگاه آشنایی با اصول و روش کار با دستگاه PCR

کارگاه آشنایی با اصول و روش کار با دستگاه PCR