پایان یافت
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل. پردیس دانشگاه. دانشکده دامپزشکی
8
آخرین مهلت ثبت نام : دوشنبه, 13 شهریور 1402
هزینه ثبت نام : 5,000,000 ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان : 3,000,000 ریال
آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو

آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو